بنر هدیه بالای 200
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Share on email

مصرف آویشن برای درمان سرفه و برونشیت موثر میباشد. در مورد تیمول و کارواکرول که مواد تشکیل دهنده شربت برونکو میباشد طیف وسیعی از تاثیر در برابر باکتریهای دخیل در عفونتهای دستگاه تنفس فوقانی مشاهده شده است.

بروزرسانی قیمت: 1399/12/28

تومان۲۷,۰۰۰

موجود در انبار

Edit

شربت برونکو باریج 120میلی

آویشن شیرازی:
مصرف آویشن برای درمان سرفه و برونشیت موثر میباشد. در مورد تیمول و کارواکرول که مواد تشکیل دهنده شربت برونکو میباشد طیف وسیعی از تاثیر در برابر باکتریهای دخیل در عفونتهای دستگاه تنفس فوقانی مشاهده شده است. اعتقاد بر این است که تیمول و کارواکرول با ایجاد کمپلکس با پروتئین های غشاء باکتری فعالیت ضد باکتری خود را اعمال میکنند. یک اثر سینرژیستی برای ترکیب تیمول و کرواکرول نیز مشخص شده است. کارواکرول جزء اصلی اسانس آویشن است که اثرات ضد باکتریائی و ضد قارچی آن روی میکروارگانیزم‌های مختلف به اثبات رسیده است.همچنین مشخص شده است که دوزهای کافی از تیمول و کارواکرول، دارای اثر شل کنندگی نای هستند.
اسانس آویشن شیرازی روی باکتری های پاتوژن بویژه استافیلوکوک آرئوس موثر است. آویشن شیرازی در رفع علائم سرفه و نزله‌های مجاری فوقانی تنفسی و نیز بعنوان خلط‌آور با اثر ضد اسپاسم همواره مورد توجه بوده و در بزرگسالان در درمان برونشیت و سرفه‌های همراه با اسپاسم و در کودکان در بیماری سیاه‌سرفه کاربرد دارد.کارآزماییهای مختلف تاثیر آویشن بر روی سرفه های خلط دار  را تایید نموده اند.
در یک مطالعه دو سو بیخبر تصادفی، ۶۰ بیمار مبتلا به سرفه خلط دار شربت آویشن یا برم هگزین را برای یک دوره ۵ روزه دریافت نمودند. براساس گزارش برطرف شدن نشانه های بیماری توسط خود بیمار، تفاوت قابل توجهی بین دوگروه مشاهده نشد و هر دو گروه منفعت یکسانی از مصرف دارو بردند. پیشرفت قابل توجه غیرآماری در میزان بهبودی افراد غیر سیگاری در مقایسه با افراد سیگاری در هر دو گروه مشاهده شد.
همچنین در طی یک کارآزمایی بالینی دو سو بیخبر تصادفی کنترل شده، به منظور بررسی اثرات اسانس آویشن و رازیانه در درمان سرفه، ۱۱۹ بیمار مبتلا به سرفه حاد؛ سه بار در روز، هر بار ۲۰ قطره از قطره حاوی اسانس رازیانه شیرین و آویشن شیرازی یا قطره کلوبوتینول یا دارونما را به مدت ۳ روز استفاده نمودند. در پایان این مدت بهبودی کامل درگروه استفاده کننده از قطره حاوی اسانس رازیانه شیرین و آویشن شیرازی و قطره کلوبوتینول، ۵۰ درصد و درگروه دارونما ۱/۹ درصد گزارش گردید. اثر بخشی قطره حاوی اسانس رازیانه شیرین و آویشن شیرازی ، قطره کلوبوتینول و دارونما در مبتلایان به سرفه خلط دار به ترتیب ۷/۶۶ درصد، ۵۵ درصد و ۳/۱۴ درصد و در مبتلایان به سرفه خشک به ترتیب ۵/۵۶ درصد، ۵۵ درصد و ۲۰ درصد گزارش گردید. در میزان بهبودی سرفه، اختلاف معنی داری بین قطره حاوی اسانس رازیانه شیرین و آویشن شیرازی و قطره کلوبوتینول با دارونما مشاهده گردید  اما بین قطره حاوی اسانس رازیانه شیرین و آویشن شیرازی و قطره کلوبوتینول تفاوت معنی داری وجود نداشت
۲- ختمی:
برگ ختمی از طرف کمیسیون E جهت درمان تحریکات مخاط دهان و حلق همراه با سرفه‌های خشک مورد تأیید قرار گرفته است.(۹ و۱) همچنین ختمی در درمان التهابات دستگاه گوارش و تنفس، سرفه های تحریکی و برونشیت کاربرد دارد.در حیوانات اثر ضد سرفه عصاره کامل و پلی ساکاریدهای ریشه ختمی با داروهای غیر مخدر سرکوب کننده سرفه مقایسه شده و بر اساس نتایج این بررسی تجویز پلی ساکاریدها موجب کاهش قابل توجه آماری در تعداد سرفه ها و مهار رفلکس سرفه شده و اثر عصاره کامل کمتر از پلی ساکاریدها بوده است.
در شرایط in vitro و in vivo، رامنوگالاکتورونان جدا شده از ریشه گیاه ختمی اثرات بیولوژیک مختلفی روی رفلکس سرفه و واکنش پذیری عضله صاف مجاری هوایی القا شده توسط اسید سیتریک نشان داده است. این ماده به صورت وابسته به دوز دارای اثرات سرکوب کننده سرفه قابل مقایسه با کدئین (آگونیست مخدرها) میباشد. با این حال در شرایط in vitro و in vivo، واکنش پذیری عضله صاف مجاری هوایی بطور قابل توجهی تحت تاثیر رامنوگالاکتورونان قرار نگرفته لذا اثر برونکودیلاتوری در اثر سرکوب سرفه دخالت ندارد. علاوه بر این در مکانیزم اثر ضد سرفه، فعال شدن کانال های یونی K+ ATP نیز تاثیری نداشته است. به نظر میرسد مکانیزم اثر سرکوب سرفه رامنوگالاکتورونان جدا شده از ریشه گیاه ختمی با عملکرد گیرنده های سروتونرژیک ۵-HT2 مرتبط باشد.

۳- آویشن شیرازی و ختمی از عناصر شربت برونکو :
در یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو بیخبر، ۱۵۷بیمار سنین ۸۵- ۱۰ سال مبتلا به سرفه حاد شربت برونکو باریج(۷۸ نفر) یا شربت دکسترومتورفان(۷۹ نفر) را به مقدار ۵ میلی لیتر هر ۸ ساعت به مدت ۴ روز دریافت نمودند. ۲۴، ۴۸ و ۹۶ ساعت بعد از شروع درمان، علائم بالینی در پرسشنامه درج گردید. در هر مورد سطح بهبودی بصورت بهبودی کامل (قطع کامل سرفه)، بهبودی نسبی (رضایت بیمار از کاهش سرفه یا کاهش طول مدت سرفه به نصف) یا عدم بهبودی (عدم تغییر در شدت سرفه) ارزیابی شد. همچنین شدت سرفه با توجه به نمره‌گذاری VAS (Visual Analogue scale) در هر ویزیت تعیین گردید، بدین صورت که شماره‌گذاری خط کشی از صفر تا ۱۰ انجام و صفر(بدون سرفه) و نمره ۱۰ (سرفه ناتوان کننده) توصیف شد.
بر اساس نتایج این مطالعه؛ پس از ۹۶ ساعت ۵۰% بیماران مبتلا به سرفه که از شربت حاوی عصاره آویشن شیرازی و ختمی استفاده کرده بودند به صورت کامل بهبود یافتند. در گروه دکسترومتورفان این عدد ۳/۴۹% و ارتباط معنی‌داری بین نوع داروی مصرفی و میزان بهبودی مشاهده نگردید (P=0.94). در شروع مطالعه میانگین نمره VAS در گروه شربت حاوی عصاره آویشن شیرازی و ختمی ۷/۶ و در گروه دکسترومتورفان ۸/۶ بود. در زمانهای۲۴، ۴۸ و ۹۶ ساعت پس از شروع مطالعه، این عدد در گروه شربت حاوی عصاره آویشن شیرازی و ختمی به ترتیب ۴/۴، ۳/۳ و ۶۷/۲ و در گروه دکسترومتورفان به ترتیب ۴۹/۴، ۳۵/۳ و ۴/۲ بدست آمد. برای هر دو دارو در کلیه مراحل درمان اثربخشی معنی‌داری مشاهده شد(P<0.001). همچنین میانگین کاهش نمره VAS در مصرف‌کنندگان شربت حاوی عصاره آویشن شیرازی و ختمی در زمانهای مختلف به ترتیب ۳/۲، ۲۶/۳ و ۸۵/۳ و در گروه دکسترومتورفان به ترتیب۳/۲، ۴/۳ و ۱/۴ بود اما تفاوت معنی‌داری بین دو دارو در درمان سرفه مشاهده نشد

Edit
نوع محصول

شربت

گروه

سلامت ریه

مشخصه ها

درمان برونشیت و سرفه های همراه با اسپاسم در بیماری سیاه سرفه
رفع علایم سرفه و نزله های مجاری فوقانی تنفسی
دارای فعالیت ضد باکتری و ضد قارچ
از بین برنده عفونت دستگاه تنفسی
خلط آور و با اثر ضد اسپاسم
بهبودی سرفه

موارد مصرف

درمان برونشیت و سرفه های همراه با اسپاسم در بیماری سیاه سرفه
رفع علایم سرفه و نزله های مجاری فوقانی تنفسی
دارای فعالیت ضد باکتری و ضد قارچ
از بین برنده عفونت دستگاه تنفسی
خلط آور و با اثر ضد اسپاسم
بهبودی سرفه

رده سنی

عمومی

جنسیت مصرف

عمومی

روش مصرف

۳ بار در روز، هر بار یک قاشق مرباخوری (۵ میلی لیتر)

هشدار مصرف

محصول را در جای خشک و خنک، دور از نور مستقیم خورشید و دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

پس از هربار استفاده از خمیر دندان میسویک، از بسته شدن کامل درب آن اطمینان حاصل نمایید.

حجم

120 میلی

معرفی برند

باریج اسانس

شرایط نگهداری

فراورده را دور از نونگهداری نمایید.
از یخ زدگی محافظت گردد

نوع و جنس محفظه نگه دارنده

بطری پلاستیکی

کشور مبدا برند

ایران

صادر کننده مجوز

سازمان غذا و دارو

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شربت برونکو باریج 120میلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  +  36  =  45

با سلام و عرض ادب خدمت شما مشتریان عزیز

لطفا سوالات خود را مربوط به محصول مورد نظر از طریق واتساپ مطرح نمایید.

زمان مناسب برای ارتباط با پشتیبان داروخانه