داروخانه اینترنتی ۱۲۳دارو

محلول دهانشویه كلرهگزیدین ۰٫۲ درصد ایرشا ۲۵۰ میلی irsha mouthwash chlorhexidine0 2 250mile

irsha-mouthwash-chlorhexidine0-2-250mile

قیمت محصول :
21,984 22,900 تومان تومان
4 %

      محصولات مشابه